Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

Deze algemene voorwaarden gelden voor het werken tijdens de cursussen/workshops die gevolgd worden  door deelnemers/cursisten o.l.v. A. de Vries bij ClarafenestraGlas op  locatie. KvK 01108339

Artikel 1.  Risicofactoren en veiligheid

  • Bij het deelnemen aan deze cursus/workshop is, het hanteren van, het materiaal glas, de soldeerbout, de diverse, in de veiligheidsvoorschriften omschreven, vloeistoffen, gereedschappen en de slijpmachine volledig op eigen risico van de deelnemer/cursist.
  • De veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd, zie pagina "veiligheidsvoorschriften" op de website.

 Artikel 2 . Aansprakelijkheid

  • Het bedrijf, noch de cursusleiding of andere die namens hen optreden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van cursisten, of aan de gezondheid van de cursisten.

Artikel 3. Privacy

  • Foto’s  die worden genomen tijdens de cursus  door cursusleiding of cursisten waarop  herkenbare mensen staan gaan altijd in overleg en met toestemming van degene die herkenbaar op de foto staat. Werkfoto's die worden genomen tiijdens  de cursus zonder dat daar herkenbare mensen op staan, staan vrij

Artikel 4. Betaling

  • Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient het cursusbedrag  uiterlijk een week van te voren te worden overgemaakt op rekeningnummer NL15TRIO 0254688012 t.n.v. A.de Vries.  Zonder betaling kan er gekozen worden om mensen van een wachtlijst toe te laten. Opgave en betaling is tevens een akkoord met deze algemene voorwaarden  .

Artikel 5. Deelnemen en verzuim

  • Het niet kunnen deelnemen aan onderdelen van de cursus, door ziekte, vakantie of  andere redenen,  kan niet financieel worden verhaald. 
  • Bij annulering in de week vooraf aan de cursus dient het gehele cursusbedrag betaald te worden.
  • Bij annulering 2 weken vooraf aan de cursus dient de helft van het cursusbedrag betaald te worden.

Artikel 6. Materialen en gereedschap

  • Materialen en gereedschappen zijn aanwezig in standaard mate, binnen de kaders van de cursus.  Bij speciale wensen voor materialen, gereedschappen en/ of glas dient de cursist zelf voor deze materialen te zorgen.